Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №33" КМР

 

Нормативні документи

Закон України "про охорону дитинства"

(Відомості Верховної ради України (ВВР), 2001, № 30, ст.142)

 

Проект закону україни

"Про статус і соціальний захист багатодітних сімей в Україні."

Цей Закон визначає правові, організаційні та соціальні засади та гарантії державної підтримки багатодітних сімей в Україні.

 

Закон україни "Про дошкільну освіту"

Указ Президента України ссвід 11 липня 2001 р. №2628 - 11 

 

Конституція  України про права дитини

 

Конвекція про права дитини.

 

національна доктрина розвитку освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО: Указом Президента УКраїни від 17 квітня 2002 року №347/2002

 

концепція громадянського виховання особистості  в умовах розвитку української державності.

 

ПРО ПРИЙОМ ДІТЕЙ ДО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ КОМПЛЕКСІВ "дОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД - ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД", "зАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД - ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД"

Лист Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. № 1/9-812

 

Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади.

Лист Міністерства освіти і науки України.